แจกเครื่องดื่ม โอวัลติน

บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต์สกัด “โอวัลติน สมาร์ท” ที่มีส่วนผสมของ DHA พร้อมสารอาหาร 18 ชนิด และ “โอวัลติน กล่องแดง” อร่อยเม็มรสมอลต์ พร้อมแคบเซียมสูง