การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เครือข่ายอริยมงคล สพป.ระยอง เขต 2

ภาษาไทย

– การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

– การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

– การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

– การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

– การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

– การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

– การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

– การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ศิลปะ-ดนตรี

– การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

– การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

– การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

– การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

คอมพิวเตอร์

– การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

การงานอาชีพ

– การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

– การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

เรียนรวม – การงานอาชีพ

– การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันต่อ เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ไปแข่งขันในระดับชาติต่อไปโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามขอให้กำลังใจทุกคน

สำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้ไปต่อเรายังมีการแข่งขันในปีต่อๆไปอีกทุกปีขอให้กำลังใจในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะสู้ใหม่ในครั้งต่อไป