สนามการแข่งขันในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเป็นสนามการแข่งขันในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนในการแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง

นอกจากนี้ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ยังได้ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการแข่งขัน