ทัศนศึกษา ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมรวมกัน มีทักษะกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี