ประเมินการปฏิบัติงานด้านการบริหารโรงเรียน

นายอภิชัย ธินทัพ รองผู้อำนวยการ สพป.ระยอง 2 , นางภัทรภร อุทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุนนาค พร้อมด้วย นางสาวอริสา คชารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ระยอง 2 เข้าประเมินการปฏิบัติงานของ ผอ. สาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของการบริหารโรงเรียน ในรอยระยะเวลา 6 เดือน