การดำเนินการโรงเรียนสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนสุจริต พร้อมให้คำแนะนำ และแนวทางการดำเนินการต่อยอดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต