คณะครูและนักการภารโรง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกับอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

แชร์หน้านี้
สนทนากับโรงเรียน