สพป.ระยอง เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2565

ร.ร.วัดสารนารถธรรมาราม ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นำโดย นายไกรสร ธรรมสนิท ผอ. ร.ร บ้านวังหิน และ นางสาว ฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2