เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีพระพรถวายพานพุ่มที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566

พิธีสงฆ์จากคณะพระอาจารย์จากวัดสารนาถธรรมาราม เพื่อเป็นการเชิญเจริญพระบรมราชโองการและเจริญพระคุณธรรมให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญและกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นการอุทิศต่อพระมหากรุณาธิคุณและประสบการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ซึ่งได้ทำให้ทุกคนร่วมกันพิจารณาถึงคุณค่าและประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมและการอุทิศตนในทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของพระมหากรุณาธิคุณในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความเต็มใจ