รับย้ายครูดาริดา สมนึก

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม รับย้ายครูดาริดา สมนึก เข้ามาเป็นครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5