ถวายเทียนพรรษา

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาและปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญ เรียนรู้ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยถวาย ณ วัดวัดสารนาถธรรมาราม