ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แก่นักเรียน