นิเทศบ้านนักวิทย์น้อย,วิทยาการคำนวณ

ศน.จิราภรณ์ ชุมพล ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 ติดตามผลการใช้งานระบบ OBEC Content Center พร้อมทั้งการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ(Coding)