ผู้บริหารสุดยอดผู้นำ

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสุดยอดผู้นำ” ดีเด่น เนื่องในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรการทางการศึกษา งานวันครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2