ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ.ปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและพบคณะผู้บริหารและครู