กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

แชร์หน้านี้
สนทนากับโรงเรียน