ส่งครูดวงนภา นวลใย สู่ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้ร่วมกันส่งครูดวงนภา นวลใย ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

คณะครูและผู้บริหารทุกท่านต่างร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้ครูดวงนภาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใหม่ ด้วยความสามารถและความทุ่มเทที่เธอได้แสดงให้เห็นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าเธอจะนำพาความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายอย่างยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้ครูดวงนภาประสบความสำเร็จและมีความสุขในเส้นทางการเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายต่อไป