สอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี)

วัดสารนาถธรรมาราม และโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ร่วมเปิดสนามสอบ ธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ให้กับนักเรียน