เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักเรียน

แชร์หน้านี้
สนทนากับโรงเรียน