โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ยินดีต้อนรับคณะนิเทศอาสา จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน

สนทนากับโรงเรียน