ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

  • ระดับชั้น อนุบาล ปีที่ 1-3 เวลา 9:30 – 11:30 น.
  • ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1-3 เวลา 13:30 – 15:30 น.

วันอาทอตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

  • ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เวลา 9:30 – 11:30 น.

** ผู้ปกครองนำใบเสร็จรับเงิน เสื้อผ้านักเรียน มาด้วย