ค่ายนักผจญภัยน้อย ระดับอนุบาล 2 และ 3

ค่ายนักผจญภัยน้อย ระดับอนุบาล 2 และ 3 ส่งเสริมให้มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งได้ฝึกทักษากระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย