รับย้าย ครูณัฐศิริวรรณ โจทย์จันทร์ ระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ยินดีต้อนรับ ครูณัฐศิริวรรณ โจทย์จันทร์ ตำแหน่งครู ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล โดย นางสาวนันทนา ดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา พร้อมทั้ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา มอบของที่ระลึกพร้อมส่ง ครูณัฐศิริวรรณ โจทย์จันทร์