คณะนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ โครงงานโรงเรียนคุณธรรม

คณะนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เข้าติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม