เวียนเทียนวันมาฆบูชา

ตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 744 คน เวียนเทียนรอบโบสถ์วัดสารนาถ และให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 268 คน เข้ารับฟังธรรมะ เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา