ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 6 คน

ยินดีต้อนรับข้าราขการครู บรรจุใหม่

  • นางสาววิชุดา เกิดไกล (เอกปฐมวัย)
  • นางสาวสุพัสรินทร์ นิตยสกุล (เอกภาษาไทย)
  • นางสาวดลพร ศรีครินทรฺ์ (เอกศิลปศึกษา)
  • นายสุริยา บุตรเทศ (เอกวิทยาสตร์)
  • นายเจษฎา ดูมา (เอกวิทยาสตร์)
  • นายทักษิณ คาโส (เอกคอมพิวเตอร์)