นายอำเภอแกลงแนะนำงานแอปพลิเคชั่น ThaID

นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง พร้อมด้วย นายอรรถกร ผาสุข ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกรกรรณ เจริญรัตน์ ปลัดอำเภอ นางสาวชุติมณฑน์ รุ่งเรือง ปลัดอำเภอ พนักงานราชการ สมาชิก อส. ลูกจ้าง สย. และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaID ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 508 คน ซึ่งนักเรียนฯ ให้ความสนใจและตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดี