โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส และกิจกรรมต่างๆพร้อมกับเรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศไปกับความสนุกสนาน

สนทนากับโรงเรียน