ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย ครูเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่อนและครูกัลยานัฏฐ์ สุวรรณโชติ แสดงผลงานการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย