คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

แชร์หน้านี้
สนทนากับโรงเรียน