ส่งเสริมภาพลักษณ์ ถุงยางอนามัย

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกเรื่องถุงยางอนามัยในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่องเพศที่โรงเรียนควรให้ความสำคัญ ?

​การสอนเรื่องเพศในโรงเรียนในปัจจุบันถือว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้น กล้าพูดกันมากขึ้น และมีบางประเด็นที่เราอาจให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะการสอนเรื่องเพศให้กับเด็กๆ คือการติดเกราะป้องกันให้เด็กๆ อยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยและสนุกกับเรื่องเพศยังมีมิติเรื่องเพศอื่นๆ อีกมากมายที่โรงเรียนควรให้ความสำคัญเพิ่ม

-​เพศนั้นไม่มีกรอบ ในยุคที่เราไม่ได้มีแค่เพศชายหรือหญิง เพราะความหลากหลายทางเพศมีมากขึ้นในปัจจุบัน LGBTQ+ โรงเรียนควรเปิดรับ อ้าแขนให้กว้าง ๆ รับความแตกต่างนี้ให้ได้ก่อน เพื่อที่จะทำความเข้าใจความหลากหลายนี้ เพราะหากไม่เข้าใจความหลากหลาย ผู้ใหญ่ โรงเรียนก็มักจะผลักพวกเขาไปสู่กรอบของเพศโดยกำเนิดของตัวเอง

-​การใช้สรรพนามในการเรียก ที่สำหรับคุณแล้วอาจจะดูเล็กน้อย แต่การให้ความสำคัญกับการเรียกผู้อื่นโดนใช้สรรพนามว่า “พวกเขา” ก็อาจจะสะท้อนว่าเราเข้าใจเพศสภาพของผู้อื่นมากกว่าจะใช้ เธอ/เขา เรื่องนี้ในโรงเรียนเองก็ควรให้ความสำคัญ

-​อย่าโฟกัสการป้องกันที่ผู้ชายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรเพิ่มความสำคัญด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากขึ้น อย่างการสอนการใช้ยาคุมกำเนิด ว่าต้องทำอย่างไร กี่วัน กี่เม็ด มีแบบไหนบ้าง

-​เลิกเอาศีลธรรมมาจับเรื่องเพศ ควรจะสอนให้พวกเขารู้ถึงอารมณ์ตัวเอง ว่ามีอารมณ์สามารถจัดการยังไงอย่างตรงไปตรงมา การช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องผิด มีอารมณ์ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องไปวิ่งออกกำลังกาย

-​เลิกนิยามว่าเป็นเพศอะไรก็ได้ ขอแค่เป็นคนดีก็พอ การปลูกฝังแบบนี้ก็ทำให้พวกเขากดดันตัวเองในอีกทางหนึ่ง ต่อให้เขาเป็น LGBTQ เขาก็ควรเป็นแบบของเขา ดีหรือไม่ดี เพศไม่ใช่ตัวกำหนด

-​การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เท่ากับ ชาย+หญิง เท่านั้น ต้องให้เขารู้จักและเข้าใจในทุก ๆ มิติ ว่าสมัยนี้ เพศอะไรก็มีเพศสัมพันธ์กันได้

นอกจากเรื่องการดูแลตัวเอง การป้องกัน การเข้าใจร่างกายตัวเองในทางวิทยาศาสตร์แล้ว โรงเรียนควรเพิ่มการสอนที่เน้นความหลากหลาย เนื้อหาที่ลึกซึ้งใช้งานได้จริง เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้พวกเขาได้จริง ๆ มากกว่าที่จะให้เขาเข้าใจอย่างผิวเผิน