ถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา นักเรียนและคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทุกคนจะรวมตัวกันเพื่อเตรียมพร้อมในพิธีถวายเทียน ก่อนที่จะเริ่มพิธี นักเรียนและคณะบุคคลากรจะได้มีโอกาสฟังธรรมะและการสวดมนต์ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการถวายเทียน

เมื่อถึงเวลาที่กำหนด จะร่วมกันเดินเข้าสู่พระอุโบสถ และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่พระอุโบสถ เมื่อเข้าสู่พระอุโบสถแล้ว นักเรียนและบุคคลทั้งหมดจะทำพิธีถวายเทียนพร้อมกับการสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างความสงบในใจ

หลังจากพิธีถวายเทียนเสร็จสิ้น คณะบุคคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับความสุขจากกิจกรรมถวายเทียนพรรษานี้

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาที่วัดสารนาถธรรมมารามเป็นเวลาที่สร้างความเข้าใจและความเคารพในพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและคณะบุคคลากรทางการศึกษา กิจกรรมนี้เป็นที่สร้างสรรค์และมีความหมายอย่างเต็มที่ในวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญของความสงบและความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง