รับรางวัล กิจกรรมสุข Cool! กับครูภาษาอังกฤษ

ครูกฤตภาส แก้วสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กิจกรรมสุข Cool! กับครูภาษาอังกฤษ” ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2