ตลาดนัดมือสอง

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้มีกิจกรรม “ตลาดนัดมือสอง” ที่เตรียมพร้อมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสนุกสนานและซื้อขายของมือสองที่มีคุณภาพดีในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์ทุกคน

กิจกรรมตลาดนัดมือสองเป็นกิจกรรมที่สนใจของนักเรียนและผู้ปกครองโดยการนำของมือสองที่ยังคงใช้งานได้ดีและมีความคุ้มค่ามาจำหน่ายในตลาดนัดนี้ ไม่เพียงแต่เสริมสร้างทักษะในการซื้อขายและการต่อรอง แต่ยังส่งเสริมความคิดริเริ่มและนวัตกรรมในการนำเสนอสินค้าที่นักเรียนคิดค้นและออกแบบมาเองด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำใคร

ขณะที่ผู้ปกครองเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาและการเติบโตทางส่วนตัว กิจกรรมตลาดนัดมือสองก็เป็นโอกาสที่ดีในการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ถึงความคุ้มค่าของสิ่งของและเรียนรู้ในการจัดการเงินในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทักษะในการนำเสนอสินค้าและการต่อรองราคา และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กิจกรรมตลาดนัดมือสองยังสร้างสรรค์ความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วยการสืบค้นสินค้าที่น่าสนใจและค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการ นักเรียนสามารถนำสิ่งที่น่าสนใจที่สุดมาซื้อและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ หรือคนใกล้ชิดคนอื่นๆ ได้

กิจกรรมตลาดนัดมือสองที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีความสุขและเพลิดเพลินกับชีวิตนักเรียน และยังเป็นโอกาสที่นักเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนอีกด้วย