ปัจฉิมนิเทศ วันดอกบัวบาน 67

ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ “วันดอกบัวบาน” ซึ่งเป็นเวลาที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มอบความรักและความผูกพันต่อเพื่อนพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อครูและโรงเรียนอย่างยิ่งใหญ่

ในช่วงพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนได้แสดงความรักและความสำคัญของการเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้อง เขาได้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและการสนับสนุนกันอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศของความสง่างามและความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโรงเรียน

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้แสดงออกด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแสดงความยินดีและขอบคุณอย่างเต็มใจต่อผู้ที่ได้สอนและสนับสนุนในช่วงเวลาการศึกษาของพวกเขา

กิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการประทับใจและสร้างความภูมิใจให้แก่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่น่าเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและความรับผิดชอบในสังคมอย่างยิ่ง

ด้วยความสำเร็จและความสุขในกิจกรรม “วันดอกบัวบาน” โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้ส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนโรงเรียนอย่างยิ่ง และนำเสนอตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่โรงเรียนและสังคมโดยรวม