ประกวดภาพวาดวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

ประกวดภาพวาดวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565
ด.ช. มานพ เรือนขำ รางวัลชนะเลิศ
ด.ช. พิชานนท์ จันทร์พราหมณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช. ธีรศักดิ์ ชลอวงษ์ รางวัลชมเชย