ค่ายยุวพุทธ ธรรมทูตน้อย ธรรมศึกษาชั้นตรี

โรงเรียนวัดสารนาระธรรมารามร่วมกับวัดสารนาถธรรมารม จัดค่ายค่ายยุวพุทธ ธรรมทูตน้อย ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 5 ระหว่างวันที่ 27 -28 ตุลาคม 2565