ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

  • อนุบาล 1-3 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ โรงอาหาร
  • ประถมศึกษาปีที่ 1 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ โรงอาหาร
  • ประถมศึกษาปีที่ 2 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงอาหาร
  • ประถมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัส ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ โรงอาหาร
  • ประถมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัส ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงอาหาร
  • ประถมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ โรงอาหาร
  • ประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงอาหาร

และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน และนำใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนมาด้วยนะคะ