แสดงนิทรรศการ หัวข้อ ทักษะชีวิต โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดแสดงนิทรรศการ หัวข้อ ทักษะชีวิต โรงเรียนคุณธรรม ในกิจกรรม “การดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ” เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเเละผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวล 1 ปี ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง 2