วันครู 2566

คณะผู้บริหารและคณะครูพร้อมบุคลากรของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมวันครู 2566 โดยเชิญคณะพระภิกษุจากวัดสารนาถธรรมมารามทำพิธีสงฆ์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครูและอาจารย์ที่มีบทบาทสำคัญในการสอนและแนะนำนักเรียน และตัวแทนนักเรียนจากแต่ละห้องเรียนทำพานเข้ามาไหว้คณะครู แสดงความเคารพและขอบคุณต่อครูและอาจารย์ที่ให้ความรู้และแนะนำทักษะต่างๆ

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามยังมีการมอบทุนการมอบทุนการศึกษา 105 ทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและความประพฤติดีในการเรียนรู้ นักเรียนจะได้รับการยกย่องและการรับรองในความพยายามของตนเอง

ที่สำคัญที่สุด ในวันครูของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทเป็นกล่าวในการสรุปกิจกรรมและกล่าวขอบคุณต่อครูและอาจารย์ที่มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้และความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมและให้กำลังใจให้กับครูและอาจารย์ในการทำงานที่มีผลงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่ดี