ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคงามกตัญญูกตเวทีต่อครู และรำลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

รูปกิจกรรม 1 2 3 4