เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ (65)

โรงเรียนจัดงานเกษียณ “เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ” การเกษียณอายุราชการของคุณครูกัญนิการ กันเกตุ และคุณครูจักษวัฏ ปานกลาง ให้คณะผู้บริหาร คณะครูพร้อมบุคลการทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมแสดงมุฑิตาจิตและแสดงความยินดีคุณครูทั้งสองท่านเกษียณอายุราชการ