• อนุบาล 1 อายุต้องครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
 • อนุบาล 2 อายุต้องครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
 • อนุบาล 3 อายุต้องครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
 • ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุต้องครบ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน และผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล)

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/ThHkeeLQDWzzmYUL6 หรือ สมัครที่โรงเรียนอาคารหน้าเสาธง เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 9:00-15:00 น. โดยเตรียมหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประชาชน (พ่อและแม่, ผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (พ่อและแม่และเด็ก, ผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ชุด
 • สำเนาสูจิบัตรเด็ก 2 ชุด
 • สำเนาสมุดฉีดวัคซีน 2 ชุด

อนุบาล

 • อ.1 เทอมละ 800 บาท และค่าประกันชีวิต 250 บาทต่อปี
 • อ.2 และ อ.3 เทอมละ 500 บาท และค่าประกันชีวิต 250 บาทต่อปี
 • ชุดไทยหม้อฮ่อม ใส่ทุกวันศุกร์ ชุดละ 200 บาท
 • ชุดพละ 180 บาท
 • เสื้อกันเปื้อน ตัวละ 75 บาท

ประถม

 • ป.1-ป.6 ห้องเรียนพิเศษ (ห้อง 1) เทอมละ 4,000 บาท และค่าประกันชีวิต 250 บาทต่อปี
 • ป.1-ป.6 ห้องเรียนปกติ มีแค่ ค่าประกันชีวิต 250 บาทต่อปี เท่านั้น

ผู้ขอคัดสำเนาใบจบการศึกษาต้องมาแจ้งได้ทีโรงเรียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ