รร.วัดห้วยหิน เข้าชมโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนวัดห้วงหิน สพป.ระยอง เขต 1 เข้าศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนสุจริต และงาน coding