คณะศึกษาดูงานด้านวิชาการและโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสและโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการและโรงเรียนสุจริต