คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เยี่ยมชมงานด้านบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม นวัตกรรมการเรียนการสอน