รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เยี่ยมชมงานด้านบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม นวัตกรรมการเรียนการสอน

สนทนากับโรงเรียน