วัดสารนาถธรรมาราม และโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ร่วมเปิดสนามสอบ ธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ให้กับนักเรียน

สนทนากับโรงเรียน