สพป.ปทุมธานี 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ต้อนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโครงการโรงเรียนสุจริต การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในโรงเรียน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา

https://www.facebook.com/saranartschool/posts/7895546297186620