ผอ. สพป.ระยอง เขต 2 เข้าตรวจเยียมโรงเรียน

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ชมการจัดการเรียนการสอน