ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา สพป.นครนายก เข้าชมการบริหารจัดการงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต และการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding)

สนทนากับโรงเรียน